Executive Management

Pengurusan Eksekutif

Emel Cetak


Semua aspek syarikat diwakili oleh pasukan pengurusan eksekutif, pasukan bersilang fungsian yang terdiri daripada eksekutif-eksekutif atasan XANGO.

Mereka ialah pakar professional berdedikasi yang mempunyai banyak tahun pengalaman dalam bidang perniagaan dan rekod prestasi yang baik. Setiap mereka adalah komited kepada kejayaan para pengedar kami. Pasukan pengurusan eksekutif adalah dipertanggungjawabkan untuk menetapkan haluan strategik syarikat bersama-sama para pengasasnya dan membimbing operasi harian untuk mencapai visi strategik menyeluruh XANGO. Selain itu, mereka merupakan pelopor inovasi yang ditemui dalam proses dan produk kami, strategi pengembangan kami dan budaya korporat kami.

 
 
©2017 DBC, LLC