Pengiktirafan Pengedar
Emel Cetak


1K

Pengedar yang mempunyai minimum volum peribadi bulanan 100 PV dalam ADP; secara peribadi menaja 3 orang Preffered Reps, Pelanggan Istimewa atau lebih; dan mempunyai GV bulanan sekurang-kurangnya 1,000. 1K layak menerima bayaran komisen sehingga 4 peringkat.

 

5K

Pengedar yang mempunyai minimum volum bulanan peribadi 100PV dalam ADP, secara peribadi menaja 1K atau lebih, dan mempunyai GV bulanan sekurang-kurangnya 5,000. 5K layak menerima bayaran komisen sehingga 5 peringkat.

 

20K

Pengedar yang mempunyai minimum volum bulanan peribadi 200PV dalam ADP, secara peribadi menaja 3 orang 5K atau lebih, dan mempunyai GV bulanan sekurang-kurangnya 20,000. 20K layak menerima komisen sehingga 7 peringkat.

 

Premier Terpilih

Pengedar yang mempunyai minimum volum bulanan peribadi 200PV dalam ADP, secara peribadi menaja 2 orang 20K atau lebih, serta 1 orang 5K atau lebih, mempunyai GV bulanan sekurang-kurangnya 50,000 dan mengekalkan pangkat ini untuk sesuatu suku tahun kalendar. Premier layak menerima komisen sehingga 9 peringkat. Bonus Global Premier pula berasaskan pada GV3 (3 peringkat pertama daripada volum kumpulan termampat).

 

Premier 100K Terpilih

Pengedar yang mempunyai minimum volum bulanan peribadi 200PV dalam ADP, secara peribadi menaja 3 orang 20K atau lebih, serta 1 orang 5K atau lebih, mempunyai GV bulanan sekurang-kurangnya 100,000, dan mengekalkan pangkat ini untuk sesuatu suku tahun kalendar. Bonus Global 100K berasaskan pada GV6 (6 peringkat pertama daripada volum kumpulan termampat).

 

Premier 200K Terpilih

Pengedar yang mempunyai minimum volum bulanan peribadi 200PV dalam ADP, secara peribadi menaja 3 orang Premier atau lebih, serta 1 orang 20K atau lebih, mempunyai GV bulanan sekurang-kurangnya 200,000, dan mengekalkan pangkat ini untuk sesuatu suku tahun kalendar. Bonus Global 200K berasaskan pada GV9 (9 peringkat pertama daripada volum kumpulan termampat).

 

Premier 500K Terpilih

Pengedar yang mempunyai minimum volum bulanan peribadi 200PV dalam ADP, secara peribadi menaja 1 orang 200K Terpilih atau lebih, 2 orang 100K Terpilih atau lebih serta 2 orang Premier atau lebih, mempunyai GV bulanan sekurang-kurangnya 500,000, dan mengekalkan pangkat ini untuk sesuatu suku tahun kalendar. Bonus Global 500K berasaskan pada GV9 (9 peringkat pertama daripada volum kumpulan termampat). Sebagai tambahan, bonus 500K yang dibayar setiap suku tahun juga mengandungi 2% daripada semua pesanan PowerStart pada GV6 mereka (6 peringkat pertama daripada volum kumpulan termampat).

 

Premier Kuantum Terpilih

Pengedar yang mempunyai minimum volum bulanan peribadi 200PV dalam ADP, secara peribadi menaja 1 orang 500K Terpilih atau lebih, 1 orang 200K Terpilih atau lebih, 1 orang 100K atau lebih serta 3 orang Premier atau lebih, mempunyai GV6 bulanan sekurang-kurangnya 750,000, dan mengekalkan pangkat ini untuk sesuatu suku tahun kalendar. Bonus Premier Kuantum Terpilih berasaskan pada GV9 (9 peringkat pertama daripada volum kumpulan termampat). Premier Kuantum Terpilih layak menerima bonus 500K yang dibayar setiap suku tahun, mengandungi 2% daripada semua pesanan PowerStart pada GV6 mereka (6 peringkat pertama daripada volum kumpulan termampat).

 

Premier X1 Terpilih

Pengedar yang mempunyai minimum volum bulanan peribadi 200PV dalam ADP, secara peribadi menaja 1 orang 500K Terpilih atau lebih, 2 orang 200K Terpilih atau lebih serta 4 orang Premier atau lebih, mempunyai GV6 bulanan sekurang-kurangnya 1,000,000, dan mengekalkan pangkat ini untuk sesuatu suku tahun kalendar. Bonus Global Premier X1 Terpilih berasaskan pada GV9 (9 peringkat pertama daripada volum kumpulan termampat). Premier X1 Terpilih layak menerima bonus 500K yang dibayar setiap suku tahun, mengandungi 2% daripada semua pesanan PowerStart pada GV6 (6 peringkat pertama daripada volum kumpulan termampat).

 
 
 
©2017 DBC, LLC